Els nostres serveis d'assessoria

Gràcies a l'experiència i trajectòria dels nostres assessors, Teo Jordà és un col·laborador de confiança. Tenim un ferm compromís amb els nostres clients i per això els nostres serveis són completament personalitzats i adaptats a les seves necessitats.

Assessorament Mercantil

Assessorament Mercantil

Oferim una dilatada experiència en quan a creació d’empreses i tot tipus de societat o persona física, aconsellant la millor opció en funció del teu projecte.

 • Creació/constitució de societats i autònoms.
 • Valoració d’empreses.
 • Fusió i escissió de societats.
 • Dissolució de societats.
 • Assessorament en compra-venda  de negocis/empreses.
 • Estudis anàlisi de gestió i viabilitat del negoci.
 • Estudis anàlisi estructural d’organigrama i direcció.
 • Ampliacions de capital.
 • Liquidacions, transformacions de la societat.
 • Confecció i legalització de documentació registral.
 • Domiciliació de societats.
 • Herència i successions.
 • Planificació de la successió de l’empresa.
 • Contractes mercantils.
Mercantil
Assessorament Laboral

Assessorament Laboral

El nostre equip Laboral domina la legislació vigent pel que fa a relacions amb els treballadors, tipus de contractes i acords.

 • Altes en règim general d’autònoms.
 • Assessorament altes empresa i treballadors a seguretat social
 • Gestió tot tipus de contractes i estudis de bonificacions/subvencions.
 • Elaboració nòmines segons normatives i convenis.
 • Liquidacions IRPF.
 • Planificació fiscal de retencions de cares a final d’any.
 • Costos salarials.
 • Baixes laborals i tramitació partes accidents de treball.
 • Baixes i acomiadaments.
 • Auditoria laboral.
 • Assessorament durant inspecció de treball.
 • Optimització dels recursos humans de l’empresa.
 • Mediació en situacions de crisi.
 • Càlcul i gestió pensions.
 • Estudi i demanda capitalització d’atur.
Laboral
Assessorament Fiscal - Comptable

Assessorament Fiscal - Comptable

El departament Fiscal-Comptable compta amb una excel·lent experiència en quan a anàlisi i optimització del teu cost fiscal.

 • Alta IAE
 • Confecció i presentació de tot tipus de declaracions:
  • IS
  • Comptes anuals
  • Trimestrals i anuals
  • Informatives
  • Intrastat
 • Gestions i reclamacions tributàries.
 • Assessorament i representació davant d’inspecció tributària.
 • Tràmits davant administracions locals i autonòmiques.
 • Devolucions TEAR.
 • Anàlisi d’estats financers.
 • Elaboració de comptabilitat.
 • Negociació bancària, reestructuració deute.
 • Recerca de financiació i productes bancaris.
 • Plans de Negoci, financers.
 • Comerç internacional.
 • Negociació obtenció de préstec.
 • Inversions a Espanya i a l’estranger.
 • Operacions vinculades.
Fiscal - Cantable